دیوار ترکیه  . . .

دیوار ترکیه . . .

کنسرت

تعداد رویدادها: 2
مهرشاد + مهدی مدرس | استانبول | تنگه بسفر
مهرشاد + مهدی مدرس | استانبول | تنگه بسفر

مهرشاد + مهدی مدرس |...

۸, آذر ۱۳۹۷ - ۹, آذر ۱۳۹۷
استانبول
کنسرت شهره + مهرشاد |استانبول | کشتی مجلل سوداتور | تنگه بسفر
کنسرت شهره + مهرشاد |استانبول | کشتی مجلل سوداتور | تنگه بسفر

کنسرت شهره + مهرشاد ...

۷, آذر ۱۳۹۷ - ۱۷, آذر ۱۳۹۷
استانبول
گروه ما در تلگرام

گروه ایرانیان مقیم ترکیه

ورود به گروه بستن